Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

pics/cartoons/english/exit.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaikari ikari
fensi
5769 4aec
fensi
8528 5869 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaikari ikari
fensi
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
fensi
0701 0947
Reposted frommuszynka muszynka viaikari ikari
fensi
1224 228c 500
Reposted fromstroschek stroschek viaikari ikari
fensi
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
fensi
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari

June 30 2018

fensi
6493 9855 500
fensi
9127 2347 500
Reposted fromratek ratek viaikari ikari
Anonymous
Reposted fromfrubar frubar viaikari ikari
fensi
fensi
2146 0c6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
fensi
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaikari ikari
fensi

Nigdy nie pomyl, kiedy ona ma ochotę na pieprzenie, a kiedy na miłość. Nie ma nic gorszego dla kobiety, która chce ostrego rżnięcia – zaczynając od zerwania majtek jednym gwałtownym ruchem, a kończąc na zasłonięciu ust dłonią i szarpnięciu za włosy, a dostaje czterdziestopięciominutową grę wstępną połączoną z ssaniem jej sutków, 645 pogładzeniami prawego uda i dwudziesto- minutowym lizaniem pępka. Po trzech minutach ma ochotę walnąć delikwenta szpilką prosto w łeb i wrzasnąćmu prosto do ucha: „Ale zerżniesz mnie w końcu???!!!”.

— Piotr C. PoKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea

June 09 2018

fensi
2315 b554 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaikari ikari
fensi
6950 2faf 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaikari ikari

June 05 2018

fensi
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viaikari ikari

May 27 2018

fensi
fensi
7676 7c36 500
Reposted fromjustMeee justMeee viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl